Uw vragen

Wat is een interconnector?

Een interconnector is een verbinding tussen elektrische transmissiesystemen van verschillende landen, in dit geval via onderzeese kabels.Een interconnector biedt de mogelijkheid om elektriciteit te verhandelen aan andere landen, en daardoor te zorgen voor een veilige en betrouwbare energievoorraad voor Groot-Brittannië en Denemarken.

Wat is een converterstation?

Een converterstation zet elektriciteit om tussen wisselstroom en gelijkstroom.Wisselstroom wordt in de transmissiesystemen van elk land gebruikt, terwijl gelijkstroom wordt gebruikt om elektriciteit via de onderzeese kabel te versturen.

Hoe groot zal het converterstation worden? 

Het oppervlak van de algemene converter zal ongeveer 4 hectare zijn, en behelst een aantal gebouwen, materieel voor buiten en toegangswegen enz. waarbij sommige gebouwen ongeveer 25 meter hoog zijn.Dit 'technische' gebied is uitgezonderd land dat nodig is voor drainagesystemen of landschapsarchitectuur/screening en varieert afhankelijk van de locatie.

Wat is een substation?

Een substation is een verbindingspunt naar een elektriciteitsnetwerk.Daar kan het voltage van de elektriciteit worden opgevoerd zodat het in het nationale transmissiesysteem kan stromen, of worden verlaagd om consumenten te voorzien.

Waarom gelijkstroom?

Viking Link zal twee elektriciteitssystemen voor wisselstroom met hoogspanning gescheiden door de Noordzee verbinden via een gelijkstroom met hoogspanning. Gelijkstroom met hoogspanning staat een efficiënt transport van elektriciteit over grote afstanden toe en is met name geschikt voor onderzeese toepassing.Het is ook zeer goed te beheren en brengt operationele voordelen voor beide transmissiesystemen met zich mee.

Waarom is een interconnector vereist?

Energieveiligheid:Interconnectoren spelen een cruciale rol bij de strategie van de Europese Unie om een concurrerende en geïntegreerde Europese energiemarkt te verkrijgen.Door Groot-Brittannië en Denemarken in staat te stellen energie te verhandelen, verhoogt de interconnector van Viking Link de veiligheid en biedt variatie in de elektriciteitsvoorraad van beide landen.

Elektriciteitsprijzen:Grotere mogelijkheden voor Groot-Brittannië en Denemarken om te handelen met bredere Europese energiemarkten draagt bij aan een neerwaartse druk op elektriciteitsprijzen op grote schaal.

Hernieuwbare energiebronnen ondersteunen:Om te voldoen aan internationale en binnenlandse hernieuwbare en klimaatveranderingsdoelstellingen, wekken Groot-Brittannië en Denemarken energie op via hernieuwbare bronnen, inclusief windmolens in de zee.Windenergieopwekking is van nature fluctuerend en interconnectoren bieden een effectieve manier om deze fluctuaties in aanbod en vraag te beheren.

Waarom Denemarken en Groot-Brittannië?

Denemarken maakt onderdeel uit van de Nord Pool-energiemarkt en heeft goede verbindingen met Zweden, Duitsland en Noorwegen.Voor Groot-Brittannië geven verbindingen hier toegang tot een goed ontwikkelde, goedkope markt met prijzen die worden bepaald door een gevarieerde energiemix uit Scandinavië en Noord-Duitsland.

Een interconnector naar Groot-Brittannië geeft Deense elektriciteitsproducenten toegang tot een markt met hoge prijzen en daardoor zal de waarde van fluctuerende windenergieopwekking toenemen.

Viking Link geeft Denemarken en Groot-Brittannië toegang tot een bredere energiemix en biedt de landen mogelijkheden om naar andere elektriciteitsmarkten uit te breiden.De marktkrachten van aanbod en vraag zullen in periodes van hoog verbruik resulteren in lagere prijzen.

Windenergieopwekking tussen het VK en Denemarken toont dat lage correlatie en periodes met hoge productie niet vaak tegelijkertijd in beide landen zullen voorkomen.Energieoverschot dat boven de vereisten komt, wordt eenvoudig overgedragen via de interconnector naar de locatie waar de vraag hoger is.Dit zal de hernieuwbare energiemarkten in beide landen ondersteunen, de behoefte aan lagere opwekking tijdens pieken in productie verlagen en een positieve impact hebben op marktprijzen.

Waarom leggen jullie een verbinding bij het substation in Bicker Fen in Groot-Brittannië?

National Grid Viking Link Ltd heeft gekeken naar mogelijke verbindingspunten in Groot-Brittannië met National Grid Electricity Limited (NGET), dat het onderdeel van National Grid is dat het hoogspanningsnetwerk in bezit heeft, beheert en onderhoudt, en nieuwe verbindingen coördineert.NGET heeft moeten overwegen hoeveel nieuwe infrastructuur gebouwd moest worden om de verbinding te ondersteunen - zoals nieuwe bovengrondse lijnen en substationontwikkeling - en heeft de meest efficiënte oplossing moeten identificeren om de kosten voor consumenten te beheren.

Na overweging van alle verbindingsopties, bleek dat een verbinding in het bestaande substation bij Bicker Fen de beste balans tussen milieu-impact en kosten bood.

Viking Link zal een rapport met strategische opties publiceren om uit te leggen hoe de beslissingen in Groot-Brittannië tot stand zijn gekomen.

Waarom leggen jullie een verbinding bij het Revsing-substation in Denemarken?

Het substation van 400 kV in Revsing dichtbij Vejen in Zuid-Jutland, is aan de Deense kant gekozen als voorkeursverbinding voor Viking Link.De beslissing is gebaseerd op technische en sociaaleconomische criteria.

Energinet.dk heeft mogelijke verbindingspunten voor Viking Link gescreend in het Deense transmissienetwerk van 400 kV.Vijf verschillende substations zijn geëvalueerd en de screening heeft aangetoond dat een verbindingspunt in het Revsing-substation de minste aanpassingen zou vereisen in vergelijking met andere mogelijke verbindingspunten.

Het Revsing-substation is zeer centraal gelegen binnen het Deense transmissiesysteem met 400 kV-verbindingen ten noorden, zuiden en westen - en een verbinding naar het oosten die voor 2020 staat gepland.Daarnaast zouden de kabels met een verbinding bij Revsing voor zowel op het land als onderzees het minst lang hoeven zijn.Ten slotte is er in Revsing ruimte beschikbaar voor de uitbreiding die nodig is voor Viking Link.

De uiteindelijke keuze voor verbindingspunten heeft goedkeuring nodig van de Deense autoriteiten in overeenstemming met de Deense wet.In het goedkeuringsproces wil Energinet de buren en andere relevante belanghebbenden raadplegen.

Wie gaat hiervoor betalen?

Ontwikkeling en constructie van Viking Link zou privé worden gefinancierd door de twee bedrijven National Grid Interconnector Holdings Limited en Energinet.