Openbare raadplegingen

Openbare raadplegingen in Nederland

 

De Viking Link-interconnector loopt ongeveer 165 km door de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ).

Op 6 juli 2016 heeft het project een openbare bijeenkomst georganiseerd voor alle stakeholders. Ze waren uitgenodigd in het Hampshire Hotel - Babylon Den Haag Bezuidenhoutseweg 53, 2594 AC Den Haag.

Nederlandse burgers, bedrijven, NGO’s en andere belanghebbenden hebben hier de kans gehad om zienswijzen te geven en inzicht te krijgen in de planning en het vergunningenproces van de Viking Link-interconnector.

De Nederlandse openbare raadpleging werd op donderdag 18 augustus gesloten.

Om de getoonde projectinformatie in het Nederlands te bekijken, klik hier.

De ontvangen zienswijzen werden verwerkt in een rapportage over het openbare raadplegingproces. De inhoud werd meegenomen en overwogen in het huidige ontwerpproces en voor de vergunningaanvragen. 

De projectpartners (National Grid en Energienet) hebben een informatiefolder (in het Nederlands) gepubliceerd. Hierin worden het project en de mogelijke impact op de EEZ’s van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland en Nederland beschreven.