Openbare raadpleging in andere landen

Raadpleging in Groot-Brittannië

Viking Link heeft de Eerste fase en Tweede fase van de raadpleging in Groot-Brittannië nu afgerond. De feedback die we hebben ontvangen heeft ons geholpen om het project verder vorm te geven en te ontwikkelen.

Voordat de vergunningaanvragen officieel werden ingediend, heeft Viking Link in juni 2017 vier Openbare informatiebijeenkomsten over het Engelse onshore-plan gehouden.Met deze bijeenkomsten wilden we de conceptontwerpen met de lokale gemeenschap delen.

De vergunningaanvragen voor het Engelse onshore-plan werden op 24 augustus 2017 ingediend.Er werden afzonderlijke aanvragen ingediend bij de vier relevante plaatselijke planningsinstanties (LPA's, Local Planning Authorities).

De aanvraag voor een mariene vergunning voor het Engelse offshore-plan is bij de Marine Management Organisation (MMO) ingediend. 

De MMO voert vervolgens een formele statutaire consultatie uit voordat er een besluit wordt genomen over de aanvragen die door NGVL zijn ingediend.

 

Openbare raadplegingen in Denemarken

De eerste openbare raadpleging over de milieueffectrapportage (MER) voor het Deense onshore-plan vond in de zomer van 2016 in Denemarken plaats. Klik hier voor meer informatie (in het Deens). 

De lokale overheid heeft het conceptontwerp voor de onshore-werkzaamheden in Revsing, Denemarken, in September 2017 goedgekeurd. Nu deze goedkeuring is verkregen, gaat de Tweede fase van de raadpleging van start over het lokale conceptontwerp en de Mileueffectrapportage (MER) voor het onshore-plan van het Viking Link-project. Deze consultatieperiode duurt 8 weken. Er worden ook twee openbare informatiebijeenkomsten in Denemarken georganiseerd waarbij alle belanghebbende partijen de gelegenheid krijgen om relevante informatie op te vragen en hun reactie op de MER en het lokale ontwerpbesluit te geven.

De vergunningaanvragen voor de Deense onshore-plan zijn ingediend. 

De aanvraag voor een mariene vergunning voor het Deense offshore-plan is bij het Deense energie-agentschap (Energistyrelsen) ingediend.

 

Raadpleging in Duitsland

De eerste openbare raadplegingen in Duitsland werden in augustus 2016 afgerond. Klik hier voor meer informatie (in het Duits).

De relevante belanghebbende partijen en autoriteiten in Duitsland werden in augustus 2017 voor een bijeenkomst uitgenodigd.