Het Viking Link-elektriciteitsverbindingsproject werd op 18 november 2015 opgenomen in de lijst met projecten van gemeenschappelijk belang (PGB) van de Europese Unie onder de regelgeving van de trans-Europese energie-infrastructuur (EU 347/2013) (voortaan de TEN-E-bepaling genoemd). De lijst werd aangenomen door de gedelegeerde verordening (EU) 2016/89 van de Commissie en het Viking Link-project kan sindsdien een PGB worden genoemd.

Voor meer informatie over PGB’s kunt u terecht op de website van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm

De TEN-E-bepalingen zijn opgesteld om te zorgen voor een tijdige ontwikkeling en onderlinge interoperabiliteit van energienetwerken in de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER). Het zet richtlijnen uiteen voor het stroomlijnen van de vergunningsprocessen voor belangrijke energie-infrastructuurprojecten die bijdragen aan Europese energienetwerken.

De volgende autoriteiten zullen verantwoordelijk zijn voor het coördineren van het TEN-E-proces voor aanvragen van Viking Link voor scheepslicenties over alle gebieden met het oog op verlening van de vereiste toestemmingen en vergunningen.

VK

  • Ministerie voor Bedrijfsleven, Energie & Industriële Strategie (BEIS) voorheen bekend als het Ministerie voor Energie en Klimaatveranderingen (MEKV)
  • Marine Management Organisatie (MMO) 

Download de Department for Energy and Climate Change Manual of Procedures for TEN-E projects (Procedure handboek voor TEN-E-projecten van het Britse ministerie voor Energie en Klimaatverandering, alleen in het Engels) op https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311184/uk_man

Denemarken

  • Energistyrelsen (Deens Energieagentschap)

Download het handboek van Energistyrelsen (het Deense energie-agentschap) voor PGB-projecten (alleen in het Deens) http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/pci-projekter-faelles-europaeisk-interesse

Nederland

  • Ministerie van Economische Zaken (MEZ)
  • Rijkswaterstaat (RWS) 

Bekijk de procedure van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake PGB-projecten (alleen in het Nederlands) http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten-van-europees-belang

Duitsland

  • Bundesnetzagentur (Federaal Agentschap voor Netwerken);
  • Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (Federaal Maritiem en Hydrografisch Agentschap van Duitsland)
  • Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (Kadaster Kantoor voor Mijnbouw, Energie en Geologie) 

Bekijk de procedure voor PGB-projecten van de Bundesnetzagentur (het federale netwerkagentschap) (in het Duits/Engels) http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1421/DE/Allgemeines/DieBundesnetzagentur/Internationales/Energie/PCI/pci-node.html

Viking Link heeft de volgende documenten ingediend bij het MEZ in lijn met de TEN-E Voorschriften:

PCI Kennisgevingsbrief werd ingediend bij het MEZ in april 2016. Het doel van de brief was het aanleveren van een formele kennisgeving krachtens artikel 10)(1)(a) van de TEN-E Voorschriften. Het MEZ heeft de kennisgeving formeel geaccepteerd.

PCI Kennisgevingsbrief (april 2016)

Bevestiging van acceptatie van de PCI Kennisgevingsbrief (juni 2016)

Concept voor Publieke Inspraak (CvPI) werd ingediend bij het MEZ in juni 2016. Het doel van dit document was het aanleveren van de noodzakelijke informatie om te voldoen aan de verplichting tot raadpleging en betrokkenheid, bedoeld om de toestemmingsaanvragen in Nederland te ondersteunen. Het CvPI werd formeel geaccepteerd door het MEZ.

Concept voor Publieke Inspraak (juni 2016)

Bevestiging van acceptatie van de CvPI (juli, 2016)

Lees meer over onze indieningen in Groot-Brittannië, Denemarken en Duitsland.

Lees hier meer over de manier waarop we van gedachten wisselen met belanghebbenden.