Privacybeleidsverklaring

National Grid plc en haar dochterondernemingen ("National Grid", "wij" of "ons") respecteren uw privacy en leven de van toepassing zijnde gegevensbeschermings- en privacywetten na.

We voorzien u van deze privacybeleidsverklaring om u te helpen begrijpen hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken en beschermen wanneer u www.nationalgrid.com en andere National Grid-websites bezoekt waar deze privacybeleidsverklaring op staat (elke "Website" en, gezamenlijk de "Websites"). We willen u helpen weloverwogen beslissingen te nemen, dus neem even de tijd om de secties hieronder te lezen om te zien hoe we uw persoonlijke informatie zouden kunnen gebruiken.

Het gebruik van informatie over u die we verzameld hebben tijdens een bezoek van u aan een Website zal worden bepaald door deze privacybeleidsverklaring en andere site-specifieke privacyberichten op die Website. Deze privacybeleidsverklaring moet worden gelezen in combinatie met eventuele Gebruiksvoorwaarden van een dergelijke Website, en zal onderdeel uitmaken van dergelijke Gebruiksvoorwaarden.

Verzameling van persoonlijke gegevens

We verzamelen normaal gesproken persoonlijke gegevens wanneer u via een van de Websites gebruik maakt van diensten, klantaanvragen doet of andere communicatie stuurt, een sollicitatie bij National Grid indient, u registreert voor informatie of andere diensten, of wanneer u antwoordt op communicatie afkomstig van ons (zoals enquêtes of onderzoeken).

Als een Website beschikt over chatrooms, online prikborden, nieuwsgroepen of andere sociale netwerkvoorzieningen, kunnen we de informatie die u daar plaatst ook verzamelen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele persoonlijke informatie die u beschikbaar maakt via dergelijke voorzieningen door andere personen. Let goed op welke persoonlijke informatie u op deze manier bekend maakt.

De soorten persoonlijke informatie die worden verzameld wanneer u iets van het bovenstaande doet, kunnen bijvoorbeeld uw naam en postadres zijn, maar ook geboortedatum, geslacht, telefoon- en faxnummers, e-mailadressen, en andere informatie die is verzameld via registraties of via enquêtes die zijn ingevuld op de Website. Als u zich registreert voor of solliciteert naar een baan via een Website die wordt gebruikt voor wervingsdoeleinden, kunnen de soorten informatie die worden verzameld ook informatie bevatten over uw opleiding en arbeidsverleden zoals beschreven in uw CV, evenals uw salarisinformatie en aanvullende persoonlijke informatie waarvan u ons hebt voorzien.

Verwerking van uw gegevens

Als u ons voorziet van persoonlijke gegevens over u of als we die verzamelen, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken ter ondersteuning van het doeleinde waarvoor u die hebt gegeven of een doeleinde medegedeeld of duidelijk gemaakt aan u toen u de informatie leverde of toen die is verzameld (elke, een "Doeleinde"), onderhevig aan eventuele door u op dat moment aangegeven voorkeuren.  De Doeleinden kunnen bijvoorbeeld omvatten:

 • reageren op en verzamelen van uw aanvragen, verzoeken om informatie (inclusief reacties op verzoeken om informatie over vacatures) of andere communicatie afkomstig van u;
 • leveren van diensten die u hebt verzocht;
 • als u bij ons solliciteert en wij uw sollicitatie verwerken;
 • als u met ons een contract afsluit;
 • andere verwerking waarvoor u ons goedkeuring hebt verleend;
 • als u de voorwaarde van een contract tussen u en ons afdwingt, inclusief onze Gebruiksvoorwaarden voor onze Website; en/of
 • andere verwerking vereist door een wet or regulering verzocht door wettelijke instanties of wetshandhavingsinstanties.

Openbaarmaking van uw gegevens

 • National Grid kan uw gegevens openbaar maken, maar alleen voor de volgende Doeleinden:
 • aan andere National Grid-bedrijven en onze en hun werknemers, aannemers en ander personeel;
 • aan derde dienstverleners die uw persoonlijke gegevens gebruiken om diensten aan ons te leveren ("Dienstverleners");
 • zoals noodzakelijk om onderzoek te doen naar, te reageren op, en mogelijke problemen aan te pakken waar u klachten over hebt ingediend;
 • zoals dat anders is aangegeven wanneer uw informatie werd gegeven of verzameld; en/of
 • zoals dat anders is vereist om de voorwaarden van een contract tussen u en ons te doen naleven of te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of verzoeken.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook openbaar gemaakt worden:

 • aan auditors, aannemers of andere adviseurs die onze bedrijfsprocessen controleren ("Derden");
 • in het geval dat we bedrijven of bedrijfsmiddelen kopen of verkopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens openbaar moeten maken
 • aan de koper of verkoper van die bedrijven of bedrijfsmiddelen; en/of
 • als National Grid plc of een van haar dochterondernemingen of substantieel al zijn of hun bedrijfsmiddelen wordt (worden) verworven door een andere partij, in welk geval uw persoonlijke gegevens een van de activa kan zijn die worden overgedragen.

Waar vereist wanneer verwerking wordt uitgevoerd door National Grid, dienstverleners of Derden en wordt bepaald door een gegevensverwerkingsovereenkomst in de vorm vereist door de wet, waarbij bescherming van al uw gegevens blijft gelden.

National Grid verkoopt, verhandelt of verhuurt uw informatie niet, en gebruikt of openbaart die ook niet voor marketingdoeleinden, en geeft en verspreidt die ook niet naar derden behalve in geval van bovenstaande.

Uw rechten

U kunt ons altijd schrijven om een kopie van uw gegevens aan te vragen of onnauwkeurigheden te laten verbeteren. Indien van toepassing kunt u ook vragen om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens wanneer u daar schade of leed door ondervindt. Schrijf naar:

Global Data Privacy Manager
National Grid
National Grid House
Warwick Technology Park
Gallows Hill
Warwick CV34 6DA
Facsimile: +44 (0)1926 655 630
E-mail: box.web.updates@nationalgrid.com

Geef uw naam en adres op. We zouden het zeer op prijs stellen als u een korte omschrijving van uw persoonlijke gegevens kunt geven, omdat we uw gegevens daardoor sneller kunnen vinden.

We hebben een bewijs van uw identiteit nodig voordat we kunnen reageren op een verzoek van u zoals in deze sectie is beschreven. Als u een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs stuurt, kunt u uw BSN-nummer afdekken ('Burger Service Nummer'). Als u om een kopie van uw gegevens hebt verzocht, behouden we ons het recht voor om maximaal € 5 (of een maximum van € 22,50 als het meer dan 100 pagina's of informatie die moeilijk toegankelijk is, betreft) in rekening te brengen om de bijkomende administratiekosten te dekken.

Informatiebeveiliging

U moet zich ervan bewust zijn dat communicatie op het internet, zoals e-mails/webmails, niet veilig zijn tenzij ze zijn versleuteld. De soort beveiliging die we gebruiken is Secure Socket Layer (SSL). Deze methode verbergt de informatie die een browser en een webserver naar elkaar versturen. Een browser die is aangepast aan SSL gebruikt versleuteling om de gegevens die u naar een website stuurt om te zetten in een reeks onleesbare, schijnbaar willekeurige karakters. Dit is binnen de industrie de norm voor versleuteling van digitale communicatie tussen twee punten in een netwerk.

Ondanks de versleuteling die hierboven is beschreven, wordt uw communicatie misschien via een aantal landen verzonden voordat het aankomt - zo werkt het internet - en National Grid is daarom niet in staat om de beveiliging van gegevens die u naar of via onze Websites stuurt, te garanderen.

We beschikken echter over de juiste beleidsvormen, regels en beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke gegevens die we in beheer hebben, te beschermen.

Keuzes over cookies

De Websites kunnen gebruik maken van cookies. Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die vaak een anonieme, unieke identificatie bevat en naar uw browser wordt verzonden vanaf een website's computer en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen, als uw browserinstellingen dat toestaan.

Als u onze Websites gebruikt, kan National Grid op uw computer de cookies instellen en daar toegang toe krijgen zoals hieronder is beschreven. Indien nodig vragen we uw goedkeuring voor het gebruik van de cookies. Als u niet instemt met dit gebruik van cookies kunt u uw browserinstellingen aanpassen om alle cookies te weigeren (elke browser is anders dus raadpleeg het menu Help van uw browser om erachter te komen hoe dat moet). U kunt er ook voor kiezen om onze Websites niet te gebruiken.

Als u ervoor kiest via uw browserinstellingen alle cookies af te wijzen, zult u niet in staat zijn National Grid-producten, -diensten en/of -Websites te gebruiken waarvoor u moet inloggen en zult u waarschijnlijk niet in staat zijn het meeste te halen uit alle aanbiedingen. Voor veel online National Grid-diensten hoeft u echter geen cookies te accepteren.

Let op dat als u onze Websites blijft gebruiken zonder actie te ondernemen wat betreft cookies, we aannemen dat u instemt met het gebruik van cookies zoals hieronder beschreven.

Gebruik van cookies door National Grid

Als u de Websites gebruikt (en zo nodig na uw voorafgaande toestemming), worden de cookies ingesteld en wordt daar toegang toe verschaft door of namens National Grid voor een aantal doeleinden, waaronder:

 • toegang verkrijgen tot uw gegevens wanneer u 'inlogt' op een Website zodat we u kunnen voorzien van klantgerichte content;
 • u identificeren als geregistreerde gebruiker van een Website bedoeld voor specifieke doeleinden (bijvoorbeeld een wervingswebsite) zodat u in staat bent die website te gebruiken voor de bedoelde doeleinden zonder dat u iedere keer opnieuw uw gegevens moet invoeren;
 • de voorkeuren bijhouden die u aangeeft terwijl u National Grid-diensten gebruikt;
 • het totaal aantal bezoekers en websiteverkeer schatten en vastleggen;
 • onderzoek uitvoeren om de content en diensten van National Grid te verbeteren; en/of
 • van u vereisen dat u uw National Grid-wachtwoord na een bepaalde tijdspanne opnieuw invoert om u te beschermen tegen anderen die anders per ongeluk toegang krijgen tot uw account.

 

National Grid gebruikt geen cookies om reclame doelgerichter te maken of om informatie met sociale netwerksites of andere diensten te delen.

 

Google Analytics Cookies

Daarnaast gebruikt National Grid Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers onze sites gebruiken. Dit analytische hulpmiddel gebruikt een cookie dat is ingesteld door Google om standaard internetlogboekgegevens en gebruikersgedragsinformatie te verzamelen in een anonieme vorm. De informatie die door de analytische cookie van Google wordt gegenereerd over uw gebruik van onze Websites (inclusief uw IP-adres) wordt naar Google verzonden en gebruikt om statistische verslagen over dit gebruik voor National Grid te evalueren en op te stellen.

National Grid zal (en zal derden ook niet toestaan) het statistische, analytische hulpprogramma niet gebruiken om persoonlijk identificeerbare gegevens over gebruikers van onze sites op te sporen en te verzamelen, en zal geen gegevens verzameld door het statistische hulpprogramma van Google associëren met persoonlijk identificeerbare gegevens. Google zal uw IP-adres niet associëren met andere gegevens verzameld door Google. Noch National Grid noch Google zal een IP-adres koppelen of proberen te koppelen aan de identiteit van een computergebruiker.

De overdracht/het gebruik van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)**

Gezien National Grid wereldwijd actief is, is het wellicht noodzakelijk om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan andere bedrijven binnen National Grid en/of aan dienstverleners die buiten de EER zijn gevestigd en/of voorzieningen buiten de EER gebruiken. Dit kan gebeuren als onze servers of dergelijke bedrijven/voorzieningen in landen buiten de EER zijn gevestigd of wanneer u onze diensten en producten gebruikt terwijl u in een land buiten de EER bent. De gegevensbeschermingswet en andere wetgeving van landen buiten de EER beschermen uw gegevens wellicht niet zo goed als die in het VK of in Europa - in deze gevallen zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten worden gerespecteerd en uw persoonlijke informatie voldoende wordt beschermd zoals wordt vereist door de van toepassing zijnde wetgeving.

**De Europese Economische Ruimte (EER) bestaat momenteel uit de lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Websites van Derden

We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van websites van derden, zelfs als u die website van een derde hebt geopend via een link op onze Websites of wanneer u via een link van een website van derden op onze Websites terecht bent gekomen.

We adviseren dat u het privacybeleid van elke website van derden die u bezoekt controleert en contact opneemt met de eigenaar of beheerder van een dergelijke site als u bezwaren of vragen hebt.

Privacyondersteuning

We behouden ons het recht voor om onze privacybeleidsverklaring te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Als de Doeleinden voor verwerking veranderen, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de aangepaste privacybeleidsverklaring op al onze Websites plaatsen.

Als u vragen hebt over onze gegevensbescherming en het privacybeleid of de praktijken kunt u schrijven naar:

Global Data Privacy Manager
National Grid
National Grid House
Warwick Technology Park
Gallows Hill
Warwick CV34 6DA
Facsimile: +44 (0)1926 655 630
E-mail: corpcomms@ngrid.com