Latest news

Viking Link voert zeebodem-onderzoeken uit in de Noordzee

Het Viking Link project heeft haar mariene/zeebodem onderzoekswerken afgerond langs de 620 km lange onderzeese kabelroute tussen Groot-Brittannië en Denemarken.

De uitvoering van het onderzoek startte in maart 2016 in de Deense wateren van de zuidelijke Noordzee, zette zich voort door de Duitse en Nederlandse wateren alvorens het onderzoek af te sluiten in het VK.

Van maart tot september 2016 werden zes gespecialiseerde offshore schepen en een aantal kleinere nearshore schepen volledig ingezet om geofysische, geotechnische, bentische en activum-overschrijdende derdenonderzoeken uit te voeren langs de voorgestelde 620 km lange route in de Noordzee.

Het werk werd gedragen door Fugro Survey BV, een onafhankelijke mariene adviseur en gezamenlijk beheerd door de projectpartners.

Verzamelde monsters en informatie werden geanalyseerd en beoordeeld. De resultaten van het onderzoek zullen helpen de aard van de zeebodem en de impact van het project vanuit milieutechnische, ecologische en bouwkundige perspectieven te begrijpen evenals een adequaat ontwerpspecificatie voor de kabels en de technische aspecten zoals de ingraafdiepte van de kabels in de zeebodem te identificeren alsook een voorkeursroute voor de onderzeese kabel tussen Groot-Brittannië en Denemarken te bepalen.

De onderzoeksrapporten van de zeebodem en Milieutechnische Impact Beoordelingen (MIB) zullen onderdeel uitmaken van de scheepslicentie aanvraag die in het 2de kwartaal van 2017 moet worden ingediend bij de Marine Management Organisatie (MMO), de gedelegeerde Nationaal Bevoegde Autoriteit (NBA) van Viking Link voor het project in Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland en Denemarken.

Met meer dan 93.000 manuren gespendeerd aan een totaal van 5.700 km geofysische onderzoekslijnen en Nul Verloren Tijd Incidenten (VTI’s), was het mariene onderzoek een succesvolle onderneming en in lijn met het huidige programma om een Definitief Investeringsbesluit te verkrijgen in 2018.