Latest news

Meeting met belanghebbenden in Denemarken

Viking Link kwam in juni samen met belanghebbenden op wie de plaatsing van het convertorstation in Revsing, Denemarken, invloed heeft. Het doel van de meeting was verdere informatie over het project te bieden, lopende Beoordelingen over de impact op het milieu te bespreken en belanghebbenden de mogelijkheid te bieden eventuele andere problemen te bespreken.

De volgende openbare zittingen vinden plaats in het najaar van 2017.