News - October 2017

De Deense Minister van Energie, Nutsvoorzieningen en Klimaat keurt de investering in Viking Link goed

Investering in de Viking Link, samen met twee andere Deense infrastructuurprojecten, is goedgekeurd. Cruciale stap in de overgang naar groenere energie en de veiligstelling van de energietoevoer. Uiteindelijke investeringsbeslissing door National Grid Viking Link Limited en Energinet wordt in het voorjaar van 2018 verwacht.