News - August 2017

National Grid Viking Link (NGVL) dient in het VK planningsaanvragen in

De planningsaanvragen voor het Britse onshore plan van Viking Link zijn ingediend bij de vier relevante plaatselijke planningsorganen (LPA's, Local Planning Authorities). Het formele adviesproces zal door de LPA's in het VK worden uitgevoerd.

Viking Link publiceert de Niet-technische samenvatting

De niet-technische samenvatting wordt gepubliceerd in lijn met de TEN-E verordening en geeft details over het toepassingsgebied van de werkzaamheden