Viking Link omvat ongeveer 630 km aan onderzeese kabels voor gelijkstroom met hoogspanning.

We werken met relevante belanghebbenden, nationale autoriteiten en andere organisaties om een route te bepalen voor de onderzeese kabel en landingspunten in Groot-Brittannië en Denemarken.

Mogelijke milieugevolgen zullen worden beoordeeld en een route-onderzoek en gedetailleerde offshore-onderzoeken zullen worden uitgevoerd om de optimale route te bepalen.

De onderzeese kabel zal door Nederlandse en Duitse wateren lopen en Energinet en National Grid zullen het project met hun nationale autoriteiten bespreken en de bevolking consulteren.

Met de topografische verkenning van de zeebodem is omstreeks half maart in Deense wateren begonnen. Deze verkenning loopt van oost naar west door het zuidelijke gedeelte van de Noordzee, door Duitse en Nederlandse wateren met het VK als eindpunt.

We onderhouden contact met alle geïdentificeerde eigenaars van derde middelen, plaatselijke visserijgroepen en plaatselijke overheidsinstanties om hen op de hoogte te brengen van de inspecties en het programma in de relevante wateren.

Er zijn nog steeds drie mogelijke Britse aanlandingsgebieden onder beschouwing en tijdens de komende openbare raadplegingen zal worden bepaald welke locatie de voorkeur heeft.  In een poging om vóór deze tijd over relevante gegevens te kunnen beschikken, wordt er verwacht dat de inspecties zich met name zullen concentreren op de routes voor de kust die toegang bieden tot de drie aanlandingsgebieden.