Voor het Viking Link-project worden er onderzeese gelijkstroomkabels op hoge spanning aangelegd langs een traject van ongeveer 630 km dat door de Exclusieve Economische Zones (EEZ's) van Denemarken, Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië in de Noordzee loopt. Circa 170 km van deze gelijkstroom-zeekabels wordt in de Nederlandse EEZ aangelegd.

Men is in maart 2016 begonnen met het zeebodemonderzoek, eerst in de Deense wateren en vervolgens door het Duitse en Nederlandse deel van de Noordzee naar het Verenigd Koninkrijk.  Het bodemonderzoek bestond uit geofysisch, geotechnisch en ander relevant onderzoek om ervoor te zorgen dat alle mogelijke effecten voor het milieu vóór de aanleg grondig zijn beoordeeld. Gedurende deze werkzaamheden stonden National Grid Viking Link (NGVL) en Energinet voortdurend in contact met alle geïdentificeerde derde grondgebruikers, plaatselijke visserijgemeenschappen en lokale statutaire overheden om uitleg te geven over de onderzoeksactiviteiten en alle verdere werkzaamheden in de relevante gebieden. Deze werkzaamheden zijn nu afgerond en de zeekabelroute tussen Denemarken en het VK is, na een lange reeks onderzoeken en raadplegingen met de relevante belanghebbende partijen, nationale overheden en andere organisaties, vastgesteld.

Er is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de mogelijke impact van het project op de fysieke, biologische en menselijke omgeving te bepalen. Het MER-rapport maakt deel uit van de mariene vergunningaanvraag die voor de Nederlandse offshore-werkzaamheden voor de Viking Link bij het Nederlandse ministerie van Economische Zaken is ingediend. Er wordt een statutaire raadplegingsprocedure door de nationale overheid gestart voordat er een besluit kan worden genomen over de vergunningaanvraag die door NGVL en Energinet is ingediend.

Bij de volgende bevoegde nationale instanties in de andere landen zijn er ook mariene vergunningaanvragen voor de Viking Link-werkzaamheden op zee ingediend:

  • Denemarken: Het Deense Energieagentschap (Energistyrelsen)
  • Groot-Brittannië: Marine Management Organisation (MMO).
  • Duitsland: Het Duitse Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) en het Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG). 

NGVL en Energinet zullen zich blijven inzetten om onze projectvoorstellen met de relevante instanties en belanghebbende partijen in alle vier landen te bespreken.

 

Gerelateerde links: