Onshore Werk in Groot-Brittannië

Het Viking-project heeft evaluaties uitgevoerd in Groot-Brittannië om potentiële locaties voor een aanlandingspunt en convertorstation te bepalen. Deze locaties zijn nu bevestigd en verdere informatie in het Engels is hier beschikbaar.

Voor meer informatie (in het Engels) op het land belangen in Groot-Brittannië, klik dan hier.

 

Onshore Werk in Denemarken

In Denemarken zal het project het Deense elektriciteitsnet aansluiten op het bestaande 400kV sub-station in Revsing, zuid Jutland.

De voorgestelde directe kabelstroom (DC) is ontwikkeld vanuit technische, economische en potentiële milieueffecten.

Een Beoordeling van de Milieueffecten (EIA) zal worden uitgevoerd en de omvang van de beoordeling zal worden overeengekomen met de relevante belanghebbenden

In de zomer van 2016 werd het project besproken met het publiek en de voornaamste belanghebbenden. De ontvangen feedback wordt beschouwd als onderdeel van de uiteindelijke voorstellen voor het project en het traject van de vergunningsaanvraag.

Zodra de beoordelingen op de milieueffecten zijn afgerond zullen er publieksevenementen worden georganiseerd in de zomer van 2017 om inwoners en voornaamste belanghebbenden een verdere gelegenheid te geven opmerkingen over het project aan te leveren.

Voor meer informatie (in het Deens) over het onshore werk en de voorgestelde kabelroute in Denemarken, klik hier.