Onshore-werkzaamheden in Nederland en Duitsland

De Viking Link-elektriciteitsverbinding loopt mede door de Duitse en Nederlandse Exclusieve Economische Zones (EEZ's) in de Noordzee. In Duitsland en Nederland vinden er geen werkzaamheden op het vasteland voor de Viking Link plaats.

 

Onshore-werkzaamheden in Groot-Brittannië

National Grid Viking Link (NGVL) heeft verschillende ondergrondse en onderzeese onderzoeken uitgevoerd en consultaties met alle belanghebbende partijen in het VK gehouden om de beste locaties voor aansluitpunten en converterstations vast te stellen, en om het beste tracé voor de twee gelijkstroomkabels op hoge spanning te bepalen tussen het aansluitpunt en het converterstation. Al deze werkzaamheden maken deel uit van het onshore-plan voor de Viking Link in het VK. 

National Grid Viking Link Limited (NGVL) heeft de vergunningaanvragen voor het Britse onshore-plan van Viking Link bij de relevante plaatselijke planningsinstantie (LPA, Local Planning Authority) in het VK ingediend. 

Meer informatie over het Engelse onshore-plan voor de Viking Link (in het Engels). 

 

Onshore-werkzaamheden in Denemarken

Het project wordt in Denemarken op het Deense hoogspanningsnet aangesloten in het bestaande 400 kV-substation in Revsing, Zuid-Jutland. Het voorgestelde tracé voor de gelijkstroomkabel werd ontwikkeld met het oog op de (mogelijke) technische, economische en potentiële milieu-effecten.

Er is een milieueffectrapport (MER) opgesteld waarover door de toepasselijke belanghebbende partijen overeenstemming moet worden bereikt.

In de zomer van 2016 heeft het project het publiek en de belangrijkste belanghebbende partijen geraadpleegd. De ontvangen feedback wordt momenteel bestudeerd in het kader van de uiteindelijke voorstellen voor het project en als onderdeel van de vergunningsaanvraag.

De milieueffectrapportage is in de herfst van 2017 afgerond en er zullen publieke informatiebijeenkomsten worden gehouden om bewoners en de belangrijkste belanghebbende partijen nog een gelegenheid te geven om hun meningen over het project te geven.

Meer informatie over het Deense onshore-plan voor de Viking Link (in het Deens).

 

Gerelateerde links: