Viking Link is een gezamenlijk ontwikkelingsproject van National Grid via National Grid Viking Link Limited en haar dochterondernemingen, en Energinet, de Deense transmissienetbeheerder.

National Grid/National Grid Viking Link Ltd

National Grid Viking Link Ltd is het bedrijf dat National Grid heeft opgericht om het Viking Link-project te ontwikkelen en onder de aandacht te brengen. De firma is juridisch afgescheiden van andere bedrijven binnen National Grid.National Grid Plc is in bezit van en beheert de gas- en elektriciteitsinfrastructuur in het VK en in de noordoostelijke staten van de VS.In het VK runt de National Grid-groep de systemen die gas en elektriciteit naar alle delen van het land brengen.In de noordoostelijke Amerikaanse staten levert de groep direct energie aan miljoenen klanten.De groep bezet een onmisbare positie in het centrum van het energiesysteem en koppelt alles aan elkaar.

National Grid heeft al twee werkende interconnectoren: de Interconnexion France-Angleterre (IFA)-interconnector die tussen Groot-Brittannië en Frankrijk loopt en sinds 1986 werkzaam is, en de BritNed-interconnector die onder de Noordzee tussen de Isle of Grain in Kent en de Maasvlakte bij Rotterdam loopt.

National Grid werkt samen met partners om meer interconnectoren tussen Groot-Brittannië en Europa te ontwikkelen.Projecten in ontwikkeling zijn Nemo Link, een geplande interconnector naar België, Interconnexion France-Angleterre 2 (IFA2) naar Frankrijk en NSN Link naar Noorwegen. Als deze laatste is afgerond, zal dit de langste onderwater-stroomkabel zijn.

Voor meer informatie over National Grid klikt u hier.

Energinet.dk

Energinet.dk is een onafhankelijke openbare onderneming in bezit van de Deense overheid, vertegenwoordigd door het Ministerie van Energie, Voorzieningen en Klimaat.Het is in bezit van en wordt beheerd en ontwikkeld door de Deense elektriciteits- en gastransmissienetsystemen.

De missie van Energinet is om betrouwbare energie aan de samenleving te leveren.De onderneming heeft als taak om elektriciteit en gas aan alle Deense inwoners, bedrijven en instituten te leveren, nu, morgen en in de jaren die nog komen.De visie bestaat uit het vinden van een balans in een hernieuwbaar energiesysteem.Via internationale en marktgebaseerde oplossingen moet een balans worden gevonden tussen perspectieven voor de korte en lange termijn, tussen de belangen van consumenten en producten, tussen nationale en internationale initiatieven en gelijktijdig met de omzetting naar hernieuwbare energie.

Energinet beheert sinds 1965 interconnectoren voor gelijkstroom met hoogspanning en is ook in bezit van en beheert enkele elektriciteitsinterconnectoren naar Duitsland, Zweden en Noorwegen.

Verdere interconnectie ontwikkelen is een belangrijk strategisch doel voor Energinet, omdat het bedrijf de effectieve integratie van Deense windenergie ondersteunt en helpt ervoor te zorgen dat de Deense samenleving zoveel mogelijk profijt heeft van investeringen in windenergie.Door samen te werken met partners ontwikkelt Energinet.dk meer interconnectoren naar Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië.

Voor meer informatie over Energinet klikt u hier.